PGK Żyrardów

2017-2022 r.

Nawigacja

Treść

Gospodarka wodno-ściekowa w mieście Żyrardów – Etap III 

 • UE

OPIS PROJEKTU

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. pozyskało  dofinansowanie ze środków unijnych na realizację projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w mieście Żyrardów – Etap III”. W dniu 23 listopada  2017 roku w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie, została podpisana umowa na dofinansowanie Projektu ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko lata 2014-2020, działanie 2.3.  Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach. Wartość całkowita Projektu brutto wynosi 51 019344,74 zł, z czego maksymalna wysokość dofinansowania z Funduszu Spójności to 26 621 430,52 zł. 
Wkład własny PGK wynosi  24 397 914,22 zł.

 

Zakres Projektu 

 • budowa  sieci kanalizacji sanitarnej 
 •  budowa i przebudowa sieci wodociągowej
 • modernizacja oczyszczalni ścieków w zakresie przeróbki/zagospodarowania osadów ściekowych

Cele Projektu 

 • uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Żyrardów 
 • zwiększenie stopnia skanalizowania aglomeracji,
 • poprawienie komfortu bytowania mieszkańców,
 • intensyfikacja procesu stabilizacji i fermentacji osadowej,
 • poprawa efektywności produkcji biogazu
 • poprawy efektywności energetycznej.

Planowane efekty rzeczowe (wskaźniki produktu) 

 • budowa 13,5 km sieci kanalizacji sanitarnej 
 • budowa 2,97 km sieci wodociągowej
 • przebudowa oczyszczalni ścieków w zakresie przeróbki / zagospodarowania osadów 
 • wdrożenie inteligentnego systemu zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi

Planowane efekty ekologiczne (Wskaźniki rezultatu bezpośredniego) 

 • Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków 1340 RLM
 • Liczba nowych użytkowników sieci kanalizacyjnej, którzy przyłączyli się do sieci w wyniku realizacji projektu 1340 RLM
 • Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego zaopatrzenia w wodę 200 osób
 • Ilość suchej masy komunalnych osadów ściekowych poddawanych procesom przetwarzania 2,18 tys. Mg/rok

 

Zadania inwestycyjne na roboty budowlane i dostawy

Zadanie 1 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. 1- go Maja w Żyrardowie

Zadanie 2 - Budowa sieci wodociągowej w ul.: Jarzębinowej i Poprzecznej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w ul.: Jaśminowej i Poprzecznej w Żyrardowie

Zadanie 3 - Budowa sieci wodociągowej w ul. Mireckiego w Żyrardowie

Zadanie 4 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Północnej Dzielnicy Mieszkaniowej w Żyrardowie

Zadanie 5 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wypoczynkowej w Żyrardowie

Zadanie 6 - Budowa sieci wodociągowej w ul.: Borówkowej, Wypoczynkowej i Kubusia Puchatka w Żyrardowie

Zadanie 7 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Hulki Laskowskiego w Żyrardowie

Zadanie 8 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w osiedlu ,,Osada Młyńska" w Żyrardowie

Zadanie 9 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul.: Limanowskiego, Kasztanowej i Choińskiego w Żyrardowie

Zadanie 10 - Budowa sieci wodociągowej w ul.: Kilińskiego i Środkowej w Żyrardowie

Zadanie 11 - Budowa sieci wodociągowej w ul.: Batalionów Chłopskich i J. Horodyskiego w Żyrardowie

Zadanie 12 - Budowa sieci wodociągowej w ul. Izy Zielińskiej w Żyrardowie

Zadanie 13 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Izy Zielińskiej w Żyrardowie

Zadanie 14 - Budowa sieci wodociągowej w ul. Żabiej w Żyrardowie

Zadanie 15 - Budowa sieci wodociągowej w ul. Staszica w Żyrardowie

Zadanie 16 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul.: Roszarniczej i Mickiewicza w Żyrardowie

Zadanie 17 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Matejki w Żyrardowie

Zadanie 18 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul.: Grenadierów, Reja i Chrobrego w Żyrardowie

Zadanie 19 - Modernizacja (przebudowa) Oczyszczalni ścieków w Żyrardowie

Zadanie 20 - Przebudowa Przepompowni przy ul. Gdańskiej w Żyrardowie

Zadanie 21 - Budowa sieci wodociągowej w ul. Podmiejskiej w Żyrardowie

Zadanie 22 - Samochód specjalistyczny - Inspekcja telewizyjna sieci kanalizacji sanitarnej

Zadanie 23 – Modernizacja (przebudowa) Oczyszczalni ścieków w  Żyrardowie - Agregat prądotwórczy do awaryjnego zasilania

Zadanie 24 - Przebudowa Oczyszczalni ścieków w  Żyrardowie - Agregat kogeneracyjny

 

Zadania inwestycyjne na usługi

 

Zadanie 25 - System GIS - inteligentny system zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi

Zadanie 26 – Pomoc techniczna- prowadzenie nadzoru inwestorskiego Projektu

Zadanie 27 – Działania promocyjne i informacyjne

 

Zgłaszanie nieprawidłowości lub nadużyć w POIiŚ 2014-2020

Kontakt

 • Telefonistka
  Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
„Żyrardów” Sp. z o. o.
strzałka ul. Czysta 5
96-300 Żyrardów
telefon tel.: +48 46 855-40-41 do 42
fax fax.: +48 46 855-32-80
myszka e-mail: pgk@pgk.zyrardow.pl
godziny Biuro Obsługi Klienta czynne:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 7.00 - 15.00
środa: 7:00 - 18.00
godziny Kasa czynna:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek:  7.30- 15.00
środa: 7.30 - 18.00

W związku z wejściem w życie dn. 25 maja 2018 r. Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO), informujemy iż w celu telefonicznego uzyskania informacji o stanie faktury, wysokości zadłużenia, stanie licznika, niezbędne jest podanie nr  identyfikacyjnego Klienta (Nr Nabywcy) znajdującego się na każdej fakturze wystawianej przez PGK Żyrardów.

Napisz do nas

NIP: 838 000 72 01
REGON: 750086653
KRS: 0000153850

Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy
Kapitał Zakładowy: 47 207 000, 00 zł

Nr konta: Bank Pekao SA 03 1240 5918 1111 0000 4909 9913

STOPKA_LOGA

Stopka