PGK Żyrardów

KONTAKT

Nawigacja

Treść

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
„Żyrardów” Sp. z o. o.

Biuro Obsługi Klienta czynne:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek:  7.00 - 15.00
środa: 7:00 - 18.00

Kasa czynna:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek:  7.30- 15.00
środa: 7.30 - 18.00

ul. Czysta 5
96-300 Żyrardów 
tel.: +48 46 855-40-41 do 42
fax.: +48 46 855-32-80
e-mail: pgk@pgk.zyrardow.pl

W związku z wejściem w życie dn. 25 maja 2018 r. Rozporządzenia o 
Ochronie Danych Osobowych (RODO), informujemy iż w celu telefonicznego 
uzyskania informacji o stanie faktury, wysokości zadłużenia, stanie 
licznika, niezbędne jest podanie nr identyfikacyjnego Klienta (Nr 
Nabywcy) znajdującego się na każdej fakturze wystawianej przez PGK 
Żyrardów.

NIP: 838 000 72 01
REGON: 750086653
KRS: 0000153850

Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy
Kapitał Zakładowy: 47 207 000, 00 zł

Nr konta: Bank Pekao SA 03 1240 5918 1111 0000 4909 9913

Napisz do nas

Opis strony

Informujemy, że:

 1. Chcąc skontaktować się z P.G.K. „Żyrardów” Spółka z o.o. z siedzibą w Żyrardowie przy ul. Czysta 5, wpisaną do rejestru w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS nr: 0000153850, NIP: 8380007201, Kapitał Zakładowy: 30 976 000,00 PLN przez formularz kontaktowy na naszej stronie internetowej zobowiązany jesteś podać nam dane osobowe takie jak imię,  nazwisko, adres mailowe oraz numer swojego telefonu
 2. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest P.G.K. „Żyrardów” Spółka z o.o. z siedzibą w Żyrardowie przy ul. Czysta 5 zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 3. Inspektorem danych osobowych u Administratora jest Paulina Sapińska-Szwed, e-mail: iod@pgk.zyrardow.pl,
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do celów udzielenia odpowiedzi na korespondencje mailową przez P.G.K. „Żyrardów” Spółka z o.o. w Żyrardowie.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom.
 6. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona przez Panią/ Pana oraz fakt, iż przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne w celu realizacji ewentualnej umowy, która łączy Panią?/Pana z Administratorem lub podjęcia działań zmierzających do  przygotowania takiej umowy na Pani/Pana tj. zgodnie z treścią art., 6 ust. 1 pkt. a, b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/67 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.
 7. podanie danych jest niezbędne do udzielnie Pani/ Panu odpowiedzi na korespondencję mailową, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest  udzielenie odpowiedzi na korespondencję przesłaną mailowo.
 8. posiada Pani/Pan prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 10. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na korespondencję mailową przez P.G.K. „Żyrardów” Spółka z o.o. w Żyrardowie. Dla celów statystycznych dane osobowe będą przechowywane przez dłuższy okres.

Oświadczenie

 1. Zgodnie z art. 7 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/67 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych P.G.K. „Żyrardów” Spółka z o.o. z siedzibą w Żyrardowie przy ul. Czystej 5 wpisaną do rejestru w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS nr: 0000153850, NIP: 8380007201, Kapitał Zakładowy: 47 207 000,00  PLN; w celu  udzielenia odpowiedzi na korespondencję mailową przez P.G.K. „Żyrardów” Spółka z o.o. w Żyrardowie.
 2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
 3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

Stopka